Położna Doradca Laktacyjny Tel. 502 655 442

Umiejętności i kompetencje jakie posiada położna

 

Czy już zdecydowałaś kto będzie Twoją położną?

Przystawianie do piersi
Pomoc położnej

Myśląc o położnej, myślimy przede wszystkim o ciąży, porodzie i połogu. Jednakże opieka położnicza to kompleksowa opieka nad kobietą w każdym etapie jej życia.

Położna wykonuje

 • Rozpoznawanie ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzenie w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej;
 • Położna po zapoznaniu się z przeszłością położniczo – ginekologiczną rodzącej nakreśla plan opieki nad przebiegiem ciąży
 • Położna przedstawia diagnozę położniczą i kieruje na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ewentualnych nieprawidłowości ciąży.
 • Położna prowadzi poród fizjologiczny oraz monitoruje stan dziecka z wykorzystaniem aparatury medycznej;
 • Położna przyjmuje porody naturalne, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porody z położenia miednicowego;
 • Położna współpracuje z lekarzem położnikiem a w sytuacjach nagłych podejmuje konieczne działania przed jego przybyciem, w tym dokonuje ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;
 • Położna monitoruje przebieg całej ciąży na podstawie wykonanych badań i pomiarów a w okresie poporodowym sprawuje opiekę nad matką i noworodkiem ;
 • Położna edukuje i udziela porad odnośnie:

– zmian w fizjologii i psychice mam w trakcie trwania ciąży,
– wsparcia kobiety ciężarnej w gronie rodziny
– nawiązywaniu relacji z dzieckiem,
– zdrowego stylu życia w ciąży,
– zasad odżywiania w ciąży i po porodzie,
– objawów zagrożenia ciąży,
– kontaktów seksualnych w ciąży,
– ochrony kobiety w ciąży,
– karmienia noworodka i technik karmienia piersią,
– pielęgnacji noworodka,
– stanów niepokojących w zachowaniu mamy i dziecka

Położna bada i ocenia

– skórę dziecka(zabarwienia i zmiany na skórze),
– kikut pępowiny,
– stawy biodrowe,
– ciemiączko,
– spojówki,
– budowę jamy ustnej,
– występowanie kolki jelitowej,
– wydalanie (stolec, mocz),
– zachowanie dziecka,
– odruchy,
– narządy zmysłów (wzrok, słuch),
– sposób  karmienia (karmienie naturalne, sztuczne),

 • Położna prowadzi profilaktykę chorób kobiecych
 • Realizuje zlecenia lekarskie
 • Sprawuje opiekę położniczo-ginekologiczną nad kobietą w okresie zdolności do prokreacji ;
 • Prowadzi działalność edukacyjną w zakresie: przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny i przygotowywania do rodzicielstwa.

Co zyskuje ciężarna przy wyborze własnej położnej :

 1. Ciężarna ma zapewnioną odpowiednią opiekę przedporodową.
 2. Ciężarna zna zasady pielęgnacji noworodka.
 3. Ciężarna wie jakie są zalety karmienia piersią.
 4. Ciężarna jest przygotowana do odbycia porodu.
 5. Ciężarna zna zagrożenia ciąży i wie jak postępować w momencie ich ewentualnego wystąpienia.
 6. Ciężarna i jej bliscy uzyskali niezbędną wiedzę na temat przebiegu ciąży i są przygotowani na przyjęcie noworodka.

Co zyskuje mama po porodzie

 1. Noworodek ma zapewnioną ciągłość profesjonalnej opieki.
 2. Rodzina zaznajomiła się z zasadami pielęgnacji i karmienia noworodka.
 3. Bliscy mają wiedzę na temat fizjologii okresu noworodkowego i wiedzą jak  nawiązać kontakt z dzieckiem (znaczenie dotyku, wzroku, głosu).
 4. Mama otrzymuje porady dotyczące :
  – zmian zachodzących w organizmie kobiety po porodzie
  – zasad odżywiania oraz ewentualnej konieczności stosowania diet
  – higieny osobistej i intymnej,
  – zdrowego stylu życia,
  – samopielęgnacji,
  – profilaktyki stanów zapalnych i chorób nowotworowych narządu rodnego,
  – profilaktyki samokontroli piersi,
  – profilaktycznych badań ginekologicznych i cytologicznych,
  – powrotu do współżycia seksualnego,

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:   (zobacz link)  http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-zdrowotna/

Opieka położnicza w ramach kontraktu z NFZ obejmuje  bezpłatne porady i opiekę nad kobietą w ciąży , po porodzie i noworodkiem obojga płci przez pierwsze 6 tygodni życia. Kompleksowa opieka nad kobietą  nie kończy się na tym okresie, położna  zajmuje się kobietami chorymi na schorzenia ginekologiczne i onkologiczne, które wymagają opieki w środowisku domowym.

Położna (POZ) na NFZ w mieście Warszawa – Świat Przychodni  –  sprawdź