Warszawa sylwiabienkowska@gazeta.pl +48 511 188 425

Mikroenkapsulacja

Mikroenkapsulacja jest ważnym obszarem w nowoczesnych naukach medycznych. Mikroenkapsułki powstają w celu utrzymania w swoim wnętrzu cennych substancji, które uwalniają się do środowiska ( np. przewodu pokarmowego) w ściśle zaprogramowanym czasie i z odpowiednim dawkowaniem.

” Poprawa akceptacji paszy poprzez maskowanie nietypowych mocnych smaków” -Brzmi groźnie, jednak wszystko się wyjaśni 🙂 😏

Co znaczy “Mikroenkapsulacja” oraz do czego jest potrzebna?

Celem mikroenkapsulacji jest unieruchomienie i wyizolowanie docelowej substancji. Zalety tego rozwiązania są różnorakie, z jednej strony mikroenkapsulacja chroni substancje przed utlenieniem lub innym degradacyjnym procesem. Z drugiej strony, uwalnianie substancji może być kontrolowane, co umożliwia działanie w określonym miejscu.Celem mikroenkapsulacji jest unieruchomienie i wyizolowanie docelowej substancji. ( https://www.delacon.com/pl/fitogeniczne-dodatki-paszowe/standaryzowana-jakosc-w-zywieniu-zwierzat/mikroenkapsulacji-w-zywieniu-zwierzat )

Mikroenkapsulacja – proces powlekania powierzchni rozdrobnionych cząstek jednej substancji przez inną substancję. Materiał powlekający ma zwykle inne własności fizyczne i chemiczne od substancji powlekanej.

Proces mikroenkapsulacji prowadzi do wytworzenia produktu kompozytowego – mikrokapsułki, złożonej z rdzenia w powłoce. Średnice mikrokapsułek zawierają się w przedziale od jednego do kilkuset mikrometrów. Mikroenkapsulację stosuje się wtedy gdy korzystna jest zmiana niektórych właściwości fizycznych gotowego produktu, umożliwiająca jego zastosowanie w określonym przypadku. Zarówno kształty cząstek jak i proporcje ilości powłoki i rdzenia są rozmaite.

Mikroenkapsulacja pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa produktu poprzez zwiększenie jego stabilności oraz zapewnienie dłuższego terminu przydatności do użycia. Kolonizacja jelita przez mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne jest bardziej efektywna niż w przypadku bakterii podawanych bez otoczki. ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroenkapsulacja )

Stosowanie probiotyków jest zjawiskiem powszechnym. Większość dostępnych probiotyków produkowana jest nadal w technologii tradycyjnej, co prowadzi do znacznej redukcji szczepów probiotycznych na etapie tranzytu przez przewód pokarmowy. Szukanie nowych metod, zwiększających m.in. biodostępność probiotyków dojelitowych, jest jednym z kluczowych elementów wpływających na skuteczność bakterii
z gatunku Lactobacillus i Bifidobacterium.
Nowoczesna, potwierdzona w badaniach klinicznych metoda mikroenkapsulacji jest innowacyjnym kierunkiem zwiększającym biodostępność szczepów probiotycznych (LAB).
Słowa kluczowe:
mikroenkapsulacja, probiotyki, LAB