Warszawa Polska macierzynstwowpraktyce@gmail.com 502655442

Skład mleka kobiecego & U zarania nowego odkrycia: potencjał komórek macierzystych mleka z piersi

karmienie2Węglowodany
Węglowodany w mleku kobiecym stanowią około 7g/dl i dostarczają 40% energii. Głównym cukrem mleka jest laktoza, niezbędna do prawidłowego rozwoju mózgu. Poza funkcją energetyczną jest źródłem galaktozy niezbędnej do syntezy glikolipidów mózgu, ułtwia również wchłanianie wapnia, magnezu i cynku. Laktoza sprzyja kolonizacji dziecka prawidłową florą bakteryjną Gram-dodatnią utrudniając rozwój flory patogennej.

Poza laktozą w skład mleka kobiecego wchodzą  cukry, które tworzą grupę tzw. oligosacharydów. Mają one wpływ na kolonizację przewodu pokarmowego dziecka przez bakterie fermentacji mlekowej, jak również hamują adhezję szczepów patogennych bakterii na powierzchni nabłonka, tzn. początkowe stadium zakażenia. Oligosacharydy zawierają antygeny grup krwi i z tego powodu są swoiste gatunkowo, a także swoiste dla danej pary matka-dziecko.

(1) Socha J.:”Żywienie dzieci zdrowych i chorych. Wydawnictwo Lekarske PZWL.1998r.
Witaminy
Pokarm kobiecy dostarcza odpowiednich dla potrzeb niemowlęcia witamin. Witamina D3 powinna być uzupełniana w sytuacji zbyt krótkotrwałej ekspozycji niemowlęcia na światło słoneczne, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. (1)

Enzymy i hormony

Enzymy występujące w mleku matki pomagają niemowlętom w trawieniu składników kompensując jeszcze słabo działający układ trawienny. Lipaza trawi tłuszcze a zaktywowana solami żółciowymi działa przeciwpierwoniakowo jak również na drobnoustroje powodujące biegunkę. Amylaza trawi wielocukry. Fosfataza alkaliczna, peroksydaza utlenia bakterie. Inne enzymy to oksydaza ksantanowa, oksydaza sulfhydrylowa, peroksydaza glutationu. Hormony i składniki hormonopodobne to prolaktyna (inna niż w surowicy matki), prostaglandyny o właściwościach przeciwzapalnych, oksytocyna, steroidy nadnerczy i jajników, relaksyna, insulina, hormony tarczycy.

(1) Karmienie piersią. Skrypt dla studentów medycyny. KUKP. Warszawa 2002r.

Artykuł zaczerpnięty pracy :
FIZJOLOGIA LAKTACJI I JEJ WPŁYW NA TWORZENIE SIĘ WIĘZI MIĘDZY MATKĄ I DZIECKIEM
autor Sylwia Bieńkowska

 

 

U zarania nowego odkrycia: potencjał komórek macierzystych mleka z piersi

https://academic.oup.com/advances/article/5/6/770/4558080
Advances in Nutrition , tom 5, wydanie 6, listopad 2014, strony 770–778, https://doi.org/10.3945/an.114.006924
Dopiero niedawno odkryto komórki macierzyste mleka matki o właściwościach wieloliniowych i chociaż w ostatnich latach nastąpił szybki postęp w tej dziedzinie, wciąż daleko nam do pełnego zrozumienia ich właściwości i funkcji w piersi podczas laktacji i karmionego piersią niemowlęcia. W obu przypadkach pośrednie dowody potwierdzają pogląd, że odgrywają one kluczowe role. Wydaje się, że w gruczole mlecznym są ważne podczas przebudowy w kierunku narządu wydzielniczego mleka, co sugeruje większa ekspresja genów pluripotencji podczas ciąży, gdy dochodzi do ekspansji nabłonkowej, oraz rzadkość tych komórek w spoczynkowej piersi ( 18). , 54 ). U niemowląt znaczna liczba tych komórek macierzystych spożywanych codziennie podczas karmienia piersią (tysiące do milionów) implikuje funkcję (2 ). U zwierząt, w tym modelu naczelnych, wcześniej wykazano, że populacje komórek odpornościowych z mleka pozostają nienaruszone w przewodzie pokarmowym młodych i poprzez diapezę przechodzą przez błonę śluzową jelit i wchodzą do krwioobiegu, przez który migrują do różnych narządów, gdzie zapewniają odporność czynną ( 57 – 60 )


Na początku tego roku przedstawiliśmy pierwsze dowody świadczące o przeżyciu komórek macierzystych mleka matki w przewodzie pokarmowym potomstwa, przeniesieniu do krwioobiegu oraz integracji in vivo z różnymi tkankami ( 62 ). Potwierdza to teraz pogląd, że mleko matki przenosi komórki macierzyste matki na niemowlę, gdzie potencjalnie działają one w celu przyspieszenia rozwoju niemowlęcia we wczesnym okresie życia.

Zjawisko to nazywane jest mikrochimeryzmem, w którym komórki matki wraz z całym materiałem genetycznym i innymi składnikami są obecne u potomstwa i mogą pozostawać przy życiu przez długi czas. Wiadomo, że mikrochimeryzm matczyny występuje w macicy, gdy wymiana komórek macierzystych między matką a zarodkiem jest ułatwiona przez łożysko, a wymienione komórki przeżywają w chimerach przez kilka lat ( 63 ). Wydaje się, że ten transfer komórkowy, który rozpoczyna się w macicy, trwa po urodzeniu w okresie karmienia piersią i może ułatwić dalszy rozwój tolerancji między matką a niemowlęciem. (źródło: https://academic.oup.com/advances/article/5/6/770/4558080)

Comments are closed.