Warszawa Polska macierzynstwowpraktyce@gmail.com 502655442

Skład mleka kobiecego – Białko

piers2

Białko

Zawartość białka w dojrzałym pokarmie kobiecym jest stosunkowo niska w porównaniu do mleka innych gatunków ssaków i wynosi średnio 0,8-0,9g/dl czystego białka i 0,2 do 0,3g/dl azotu niebiałkowego. Proporcje tzw. białek serwatki do kazeiny w mleku kobiecym zmieniają się w czasie trwania laktacji.

W początkowym okresie w mleku przejściowym proporcja ta wynosi 90:10, w mleku dojrzałym 60:40, a w późnym okresie laktacji 50:50. W białkach serwatkowych dominuje alfa-laktoalbumina, szczególnie bogata w aminokwasy niezbędne. Ponadto występują: laktoferryna, lizozym, immunoglobuliny itd. Laktoferryna i transferryna wychwytują i wiążą żelazo z przewodu pokarmowego dziecka, hamując rozwój szkodliwych bakterii w jelitach w tym niebezpiecznych E-coli powodujących biegunkę. Kazeina pokarmu matki jest delikatniejsza i łatwiej strawna. Frakcja k-kazeiny ma działanie stymulujące wzrost bifidobakterii, a hamujące wzrost patogennych szczepów E. Coli w jelitach dziecka. Flora bakteryjna jelita grubego u dzieci karmionych naturalnie składa się w 90% z Lactobacillus bifidus, a u karmnionych sztucznie przeważają bakterie Bacteroides i beztlenowce.
Bakterie kwasu mlekowego wytwarzają ze śluzocukrowców (śluz jelitowy, substancje resztkowe w pożywieniu) krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe ( kwas mlekowy, proprionowy, masłowy, itd.).
Mleko ludzkie odznacza się wysokim stężeniem cystyny, wysokim współczynnikiem cystyna/metionina i niskim stężeniem aminokwasów aromatycznych: fenyloalaniny i tyrozyzny. Białko pokarmu posiada szczególnie wysoką wartość odżywczą oraz wysoki współczynnik trawienia i wchłaniania. W pełni pokrywa zapotrzebowanie niemowlęcia nie stwarzając zagrożenia nadmiaru aminokwasów i wysokiego ładunku osmotycznego. Białko w mleku matki, chociaż występuje w niskim stężeniu jest uznane za białko wzorcowe – o 100% wskaźniku wykorzystania netto (NPU). W profilu aminokwasów mleka kobiecego występuje niskie stężenie fenyloalaniny i tyrozyny, wysoka zawartość karnityny niezbędnej do właściwego utleniana kwasów tłuszczowych w mitochondriach, oraz tauryny niezbędnej do wchłaniania tłuszczu (sole kwasu żółcioweg) i pełniącej rolę neuromodulatora.(1) Poziom tauryny w mózgu noworodka jest dwukrotnie wyższy niż u osób dorosłych. Zmniejsza pobudliwość nerwową i może zapobiegać drgawkom podczas wysokiej gorączki u dzieci. Występuje również w mózgu i oczach noworodków. (2)

 

(1) Socha J.:”Żywienie dzieci zdrowych i chorych. Wydawnictwo Lekarske PZWL.1998r.

(2) Eliot L.: Co tam się dzieje? Wyd. Media Rodzina . 2003r.

 

Artykuł zaczerpnięty pracy :
FIZJOLOGIA LAKTACJI I JEJ WPŁYW NA TWORZENIE SIĘ WIĘZI MIĘDZY MATKĄ I DZIECKIEM
autor Sylwia Bieńkowska Gorzów 2006