Położna Doradca Laktacyjny Tel. 502 655 442

Dziecko w centrum zainteresowań

Opieka nad noworodkiem

Dziecko i jego dobro znajduje się w centrum moich zainteresowań .
Służę pomocą mamie i jej dziecku od momentu rozpoczęcia życia łonowego , poprzez poród aż do okresu zakończenia okresu połogu.
Pomagam w problemach z zakresu pielęgnacji noworodka.
Wspieram rodziców nieprzygotowanych dostatecznie do podjęcia obowiązków rodzicielskich, oraz matki z objawami depresji poporodowej.
Pomagam Rodzicom lepiej rozpoznawać potrzeby dziecka i umiejętnie je zaspokajać ,poprzez prawidłowe postępowanie (interakcje) i nawiązywanie więzi emocjonalnej .

 

Macierzyński Bonding

Biologiczna zdolność do odczuwania więzi i przynależności jest z pewnością ustalona genetycznie i ściśle się wiąże z dążeniem do przetrwania gatunku. Szczególnie silnie działania takie są widoczne u ludzi, gdzie potomstwo przychodzi na świat wyjątkowo bezradne i bezbronne , skazane na całkowitą ochronę ze strony rodziców.

Emocjonalnie i fizycznie zdrowa mama opiekując się dzieckiem czuje fizyczne pragnienie przytulania, wąchania , głaskania i patrzenia na swoje dziecko.
Z kolei dziecko będzie odpowiadać na takie działanie przytulając się , gaworząc, uśmiechając się i ssąc z wielkim zadowoleniem pierś.

W większości przypadków mamy karmiąc piersią odczuwają przyjemność i satysfakcję z bycia dawczynią pokarmu dla dziecka . To wzajemne sprzężenie zwrotne skutkuje dla obojga uczuciem fizycznej i emocjonalnej więzi i porównywane jest przez specjalistów do tańca , w którym harmonijność współdziałania zapewnia postęp kreacji , a przywiązanie rozwija.

Doświadczenia wewnątrz łonowe pozwalają dziecku odczuwać więź z mamą , jako tą która otacza bezpieczeństwem i ciepłem , po porodzie trzeba odbudować jak najlepsze relacje w świecie zewnętrznym , tak przecież odmiennym od dotychczas znanego.

Niemowlęta poprzez charakter, ilość i intensywności wczesnych doświadczeń życiowych budują podwaliny prawidłowego systemu komunikacji i więzi z rodzicami jako podstawową grupą społeczną.

Wzbogacanie czynności opiekuńczych o doznania zmysłowe (zapach , ciepło ciała, charakterystyczne głosy i dźwięki ) odpowiedzialne jest za zdrowe więzi emocjonalne i pomaga w optymalnym rozwoju dziecka.

.